Pravno obvestilo

Vse uporabnike spletnega mesta Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana želimo seznaniti, da bomo vaše osebne podatke varovali in obdelovali skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov brez vaše privolitve ne bomo razkrili nikomur, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali le za tržno komuniciranje z vami in vas seznanjali s ponudbo, vendar le, če se boste pred tem privolili v komuniciranje z nami – pisno ali preko elektronske pošte.

Poleg politike varovanja zasebnosti smo poskrbeli tudi za ustrezno tehnološko varnost pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo osebnih in drugih podatkov. Uporabljamo najsodobnejša tehnološka orodja na področju varnosti in jih stalno posodabljamo.

Vsa vsebina na spletnem mestu Allianz Slovenija je avtorsko zaščitena. Za uporabo, kopiranje ali distribuiranje katerih koli vsebinskih elementov na našem spletnem mestu (vključujoč slike, grafike in zvočne zapise) v katerikoli obliki, je potrebno predhodno soglasje Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana. Uporaba vsebinskih elementov za medije je ustrezno označena.

Contact

  • tel: +38 6 (1) 58 09 480
  • fax: +38 6 (1) 58 09 481
  • e-mail: info@allianz.si