Pravno obvestilo

Vsa vsebina na spletnem mestu Allianz Slovenija je avtorsko zaščitena. Za uporabo, kopiranje ali distribuiranje katerih koli vsebinskih elementov na našem spletnem mestu (vključujoč slike, grafike in zvočne zapise) v katerikoli obliki, je potrebno predhodno soglasje Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana. Uporaba vsebinskih elementov za medije je ustrezno označena.